ArchiDocsLogo

 

ArchiDocs

 

 

 

 

Contact : info@archidocs.be en 0475/85.11.64

 


Geautomatiseerde toepassing van de rekenregels voor open aanbestedingen,
overeenkomstig de

Wet op de Overheidsopdrachten (K.B. van 8/1/1996 – 15/7/2011)


1. Importeer de Samenvattende Opmeting vanuit het architecturaal ontwerp.

2. Vraag de Excel-versie van de offertes van de inschrijvers op, en plak ze in het dossier.

3. Het programma gidst u verder door de opeenvolgende verrichtingen :

- het rekenkundig nazicht,
- de gewijzigde hoeveelheden en verwerking van de min-hoeveelheden,
- de gesignaleerde leemten en de vergeten posten,
- het vaststellen van het bestelbedrag en de rangschikking,
- de evaluatie van de eenheidsprijzen, met detectie van de abnormale waarden.

4. Voeg de beslissingen m.b.t. het aanvaarden van de gewijzigde hoeveelheden en de leemten toe.

5. Druk het verslag, waarbij alle berekeningen en overdrachten automatisch uitgevoerd worden.

Het verslag wordt afgedrukt volgens de lay-out van de V.M.S.W. (formulieren VTG),
ofwel gepersonaliseerd met het logo van de ontwerper, voor de andere opdrachtgevers.

De nul-staat en de bijhorende verantwoordingen worden geëxporteerd naar excel-bestanden.

 

 

Laatst bijgewerkt op 16 april 2017